XEQ方程式唯一官方网站


20170828/a0438624764670e489076ed9c1ba70bb.jpg


2015.5 

20170828/b4323e21fdafcdd287dffed3303377c5.png

20170914/e1678c3d0a7392d38594adaf299eaed6.png
年度健康抗衰理念大奖 BP年度大奖  

  2015.5

20170828/41069b3071fe7a775bc4d1ce664f512f.png

   德沃集团进驻“世界的十字路口”

   NASDAQ LED20170828/a0438624764670e489076ed9c1ba70bb.jpg


2014.10 

20170828/b4323e21fdafcdd287dffed3303377c5.png

20170828/ccfa7dcb6c6ff6b072982318e77ffdcd.jpg
中国国际医美抗衰老年会 

   暨美容科技博览会 年度健康抗衰理念大奖 

  2014

20170828/41069b3071fe7a775bc4d1ce664f512f.png

   央视网广告合作伙伴


20170828/f2499ffdbac4ff8e84c59e4dfc334757.jpg


2014.10 

20170828/b4323e21fdafcdd287dffed3303377c5.png


20170828/b412a51263fb493fba3b597d3de36bc9.jpg年度抗衰老项目整合运营商  

雍容美妆大奖  

   

 2014.10

20170828/41069b3071fe7a775bc4d1ce664f512f.png
 

 中国国际医美抗衰老年会  

 暨美容科技博览会 年度抗衰老项目整合运营商  

20170828/8183966b641552010f807ea78026cd5e.jpg

2014.5 

20170828/b4323e21fdafcdd287dffed3303377c5.png

20170828/8a5459b0b33c4261468d763930951f38.jpg
中国SPA协会 

 HONOURARY A WARD Guest 

 

    

 2013.12

20170828/41069b3071fe7a775bc4d1ce664f512f.png

  国际城市旅游小姐 指定美容产品-奢侈品赞助商

20170828/f31586a9005bff925bafcfea5c0e8d25.jpg


2011 

20170828/b4323e21fdafcdd287dffed3303377c5.png

德沃国际集团成立于深圳